ReadyPlanet.com
bulletLASER CUTTING MACHINE
LED SMART LIGHT

หลอดไฟอัจฉริยะ LED 7 W

ใช้กับที่มีไฟฟ้า-ไม่มีไฟฟ้าก็ได้

ชาร์ตกับไฟบ้าน 1 ครั้งสามารถใช้งานได้ถึง 4-6 ชั่วโมง 

สามารถติดโดยใช้ความชื้น

 

--> ใช้เป็นไฟฉุกเฉินเมื่อไฟตก-ไฟดับ หลอดไฟจะติดอัตโนมัติ

--> ใช้ในที่ที่ไฟเข้าไม่ถึง เช่น เดินป่า ตั้งแคมป์ ตลาดนัด งานช่างต่างๆ

--> ใช้แทนไฟฉาย

สินค้าคุณภาพมอก. ประหยัดไฟ มีขั้วแขวนในชุด

inbox --> www.facebook.com/highmaterial/

0897468599