ReadyPlanet.com
bulletLASER CUTTING MACHINE
UV PRINTER

เครื่องพิมพ์ Cheeta UV หน้ากว้าง 2 m หัวพิมพ์ XAAR-1201จำนวน 2 หัวพิมพ์

สามารถพิมพ์หมึกขาวได้

 

   เครื่องพิมพ์ UV ขนาด 3.2 m

สำหรับวัสดุที่เป็นม้วนสามารถพิมพ์หมึกขาวได้

ใช้หัวพิมพ์ Toshiba CE4 5pl

เหมาะสำหรับงานอุตสาหากรรมหนัก

 เครื่องพิมพ์ UV HYBRIDขนาด 1.8 m 

พิมพ์ได้ทั้งแผ่นและม้วนในเครื่องเดียวกัน รองรับหมึกขาว

ใช้หัวพิมพ์ Toshiba CE4 5pl

เหมาะสำหรับงานอุตสาหากรรมหนัก

 เครื่องพิมพ์ UV Flatbed 

สำหรับวัสดุที่เป็นแผ่นสามารถพิมพ์หมึกขาวและวานิชได้

ใช้หัวพิมพ์ Toshiba CE4 5pl

เหมาะสำหรับงานพรีเมี่ยม

 เครื่องพิมพ์ UV Flatbed ขนาด 1.3x2.5 m 

สำหรับวัสดุที่เป็นแผ่น สามารถพิมพ์หมึกขาวได้

ใช้หัวพิมพ์ RICOH G5,7pl เหมาะสำหรับงานอุตสาหากรรมหนัก