ReadyPlanet.com
CONTACT US

  บริษัท ไฮ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด

106 หมู่บ้านดี.เค. ซอยกาญจนาภิเษก 004 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548012460

  HIGH MATERIAL SERVICES CO.,LTD.

Add: 106 D.K. Village, Soi Kanchanaphisek 004,Kanchanaphisek Rd.,             

Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150

 

TEL: +66(02)-895-3055-6 FAX: +66(02)895-3054

www.highmaterial.com         e-mail: info@highmaterial.com       QQ: 591198773

 

www.google.co.th/maps/place/High+material/@13.6517777,100.4063661,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e2bd1cf9bdc1d9:0xc88778d1bb8c55cc!8m2!3d13.6517725!4d100.4085548